NADA DOGAN >   En  >   Hr  >   © Nada Dogan 2012 komunikacijski dizajn 
Muzej plesnih uspomenaMuzej plesnih uspomenaMuzej plesnih uspomenaMuzej plesnih uspomena

llinkt! Privremeni muzej plesnih
uspomena, 1. dio
naručitelj: llinkt! i TREPS/Centar
za kulturu Trešnjevka

vizualni identitet izložbe instalacija
na temu plesnih uspomena i
dizajn promotivnog materijala:
kataloga, mape, postera
2007.

© Nada Dogan, Zagreb 2012. All rights reserved.
Please do not reproduce without the expressed written consent of Nada Dogan. Developed by eBurza, web design